Wat zeggen inwoners zeggen over hun toekomstige leefomgeving?

  Nieuwsflits

Meer bouwen met behoud groen karakter

Wat vinden inwoners van de gemeente De Bilt belangrijk voor de ontwikkeling van hun leefomgeving in de komende twee decennia? Deze vraag staat centraal in De Maand voor de Leefomgeving in april 2021. Iedereen kan zijn wensen en ideeën geven over alles wat nodig is om de gemeente klaar te maken voor de toekomst. Onlangs is het Inwonerspanel alvast bevraagd via een uitgebreide enquête. Dit panel bestaat uit ongeveer 1000 inwoners uit alle kernen. Driekwart van hen heeft gereageerd. Allemaal input voor de Omgevingsvisie die de gemeente De Bilt aan het maken is.

De Bilt - Wethouder Landwehr is enthousiast over zoveel betrokkenheid aan het begin van het participatieproces over de Omgevingsvisie: “Hieruit ontstaat al een interessant beeld over wat inwoners zien als de belangrijkste kwaliteiten, knelpunten en kansen. Uit de reacties komen ook dilemma’s naar voren. Die gaan we verder bediscussiëren. Die dilemma’s vragen om duidelijke keuzes. Bijvoorbeeld: waar en hoe gaan we meer bouwen met behoud van het groene karakter van onze gemeente? Daarnaast onderstrepen de uitkomsten de noodzaak om vaart te maken met grote opgaven; waar we overigens al wel mee aan de slag zijn.”

Denkend aan De Bilt…

Welke drie woorden komen dan als eerste op bij de deelnemers? Antwoorden gerelateerd aan de natuur zijn verreweg het meeste genoemd. Daarna komen rust en centrale ligging. Meest aantrekkelijk van de gemeente vinden mensen de ligging in de regio, het aangename woonklimaat en het vele groen in de wijken.

Wat moet er beter?

Vooral het woningaanbod moet beter, de winkels en het groen in de wijken. Dat blijft een grote uitdaging. Woningbouw (vooral buiten de rode contouren) en aantasting van groen worden tegelijkertijd als grootste bedreigingen gezien. En als grootste kansen komen naar voren behoud van groen en inzetten op duurzaamheid.

Wat willen bewoners zelf doen voor hun leefomgeving?

Veruit het merendeel van de inwoners vindt dat ze zelf een actieve bijdrage moeten leveren aan de verbetering van hun leefomgeving. Vooral op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Maar ook om hun dorp ‘inclusiever’ te maken en het milieu te verbeteren.

April 2021: Doe mee met DE maand van de leefomgeving

In april tijdens de Maand van de Leefomgeving organiseert de gemeente onder andere voor iedere kern een online bijeenkomst over de leefomgeving. En een webinar over Samen werken aan wonen. Op doemeedebilt.nl kunnen bezoekers een enquête invullen. De resultaten krijgen uiteindelijk een plek in de Omgevingvisie gemeente De Bilt 2040. Deze visie moet over 2 jaar klaar zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden