Gemeente De Bilt wil minder vaak maaien voor grotere biodiversiteit

  Nieuwsflits

De gemeente De Bilt gaat delen van het groen anders beheren om meer plantjes, grassen en kruiden een kans te geven: ze gaat meer ecologisch maaien. Dit houdt in dat bepaalde delen 1 of 2x per jaar gemaaid worden i.p.v. regelmatig. Op deze manier wordt de biodiversiteit vergroot en worden meer insecten en vogels aangetrokken.

De Bilt - Vorig jaar is de gemeente begonnen met het ecologisch beheer bij enkele gazons. Dat waren met name locaties waar ook eikenbomen staan in verband met de bestrijding van de eikenprocessierups. Op sommige plekken beheert de gemeente de bermen nu al jaren ecologisch, zoals bijvoorbeeld op de Biltse Rading (binnen en buiten de bebouwde kom). De natuur reageert op dit ecologisch beheer: opvallend is bijvoorbeeld de aanwezigheid van de rupsen van de Jacobsvlinder op het Jacobskruid.

Uitbreiding locaties

Dit jaar gaat de gemeente De Bilt de locaties waar ze ecologisch gaat maaien uitbreiden. Indien het maaibeheer van grote gazons wordt aangepast, worden omwonenden hierover apart geïnformeerd of betrokken. Bij het aanpassen van het maaibeheer heeft men onder andere rekening gehouden met de functie van het gazon (als het ook gebruikt wordt als speelveld, maait men wel vaker).

Natuurlijke manier

Door het gazon ecologisch te beheren, komen meer grassen en kruiden tot bloei en wordt de biodiversiteit en de landschappelijke belevingswaarde vergroot. Het vergroten van de biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk en evenwichtig ecosysteem. Dit is belangrijk want hiermee bestrijden men ziektes op een natuurlijke manier.

Methode

Op de geselecteerde locaties maait de gemeente één of twee keer per jaar en voeren het maaisel af. Standaard houdt men langs de randen van het huidige gazon een smalle strook kort. Deze strook wordt wij frequent gemaaid om ervoor te zorgen dat het groenvak er verzorgd uit blijft zien. Bovendien zorgt de variatie aan hoogte van de gras- en kruidenvegetatie, dat voor de verschillende soorten flora en fauna een geschikte leefomgeving ontstaat.

Bestrijding eikenprocessierups

Door het vergroten van de biodiversiteit worden ook meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken. Hierdoor kan de plaagdruk van de eikenprocessierups afnemen. Daarmee dient het aanpassen van het maaibeheer als bestrijdingsmethode voor de eikenprocessierups.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden