Dolf Smolenaers: "De woningnood is schrikbarend hoog, en veel van onze inwoners kunnen door de grote tekorten aan woningen simpelweg geen huis vinden."
Dolf Smolenaers: "De woningnood is schrikbarend hoog, en veel van onze inwoners kunnen door de grote tekorten aan woningen simpelweg geen huis vinden." (Foto: )

'Versnelling in woningbouw nodig'

  Nieuwsflits

'De druk op de woningmarkt is gewoon enorm'

De redactie

Meer en vooral sneller bouwen, dat is het voornemen van de gemeente De Bilt. Daarvoor gaat de gemeente op zoek naar nieuwe bouwlocaties zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Hierbij wil het de inwoners zoveel mogelijk betrekken. Zo wil de gemeente bijvoorbeeld een kennisteam van deskundige inwoners gaan formeren.

De Bilt - De zoektocht naar nieuwe locaties is slechts een van de maatregelen om iets te doen aan de wooncrisis. Er zijn ook al andere maatregelen genomen: zo wordt van projectontwikkelaars geëist dat zij huizen bouwen die passen bij de Biltse woonwens, en wordt ingezet op bouwen buiten de bebouwde kom. Over dit laatste is de gemeente in gesprek met de provincie. Raad en college willen 845 woningen bouwen tussen 2016 en 2026 met een aanzienlijk deel middenhuurwoningen en 450 sociale huurwoningen tussen 2016 en 2030. Een deel van deze opgave is al gerealiseerd en lopende bouwprojecten gaan gewoon door.

Bij de zoektocht naar nieuwe locaties worden inwoners betrokken. Dolf Smolenaers, verantwoordelijk wethouder voor wonen, kan niet wachten: "De woningnood is schrikbarend hoog, en veel van onze inwoners kunnen door de grote tekorten aan woningen simpelweg geen huis vinden." Eind januari maakten inwoners, bewonersverenigingen, belangenorganisaties en gemeente een nieuwe start met elkaar. Per dorp of wijk bespraken zij de mogelijkheden voor het vervolgproces en het bereiken van de woningbouwopgave. Hierop voortbouwend spraken raadsleden elkaar in de tweede helft van april over de inrichting van het verdere participatieproces en de opdracht aan het kennisteam. Bij een positief besluit hierover in juni gaat het college na de zomer verder in gesprek met inwoners en met het formeren van een kennisteam. Daarnaast zal het college de mening peilen van de honderden leden van het digitale inwonerpanel, dat binnenkort start.

Het nieuwe participatieproces biedt de kans aan inwoners om niet alleen samen met de gemeente op zoek te gaan naar mogelijke nieuwe locaties, maar ook om voor hun eigen buurt of kern aan te geven wat de behoefte is: wat voor soort huizen willen we, en voor wie? Bij het bouwen van zoveel woningen en het kiezen van locaties spelen ook andere belangen, thema’s en uitdagingen, die de keuze voor locaties ingewikkeld maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de omgevingsvisie, een nieuw woningbehoefteonderzoek en de behoefte aan ruimte voor het opwekken van duurzame energie. Het goede gesprek met elkaar voeren is daarom heel belangrijk.

De druk op de woningmarkt in onze regio is enorm. De wachttijd voor een sociale huurwoning is in de afgelopen jaren opgelopen tot meer dan 10 jaar. "We willen er daarom voor zorgen, dat wonen in De Bilt ook bereikbaar blijft voor bijvoorbeeld verzorgenden, leerkrachten en politieagenten," aldus Smolenaers.

Hans Ouwerkerk
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden