Afbeelding
Duurzaam de Bilt

Netwerkontbijt voor sportclubs

Overig

De Bilt Samen met FC De Bilt organiseert de werkgroep Fairtrade De Bilt op vrijdag 15 oktober in de kantine van de voetbalvereniging een netwerkontbijt, waarbij een groot deel van de ingrediënten wordt aangeboden door de Wereldwinkel. Uitgenodigd zijn de mensen die bij sportclubs en -accommodaties verantwoordelijk zijn voor het inkoopbeleid.

Genietend van een ontbijt met ‘eerlijke’ producten gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over de vraag hoe zij samen gestalte kunnen geven aan een duurzaam inkoopbeleid. Daarmee kunnen de clubs twee vliegen in één klap slaan. Gezamenlijke inkoop van de producten in de kantines maakt het immers mogelijk om bij de groothandel een lagere prijs te bedingen. Tegelijkertijd kan het zorgen voor een grotere vraag naar duurzaam en eerlijk geproduceerde artikelen.

FC De Bilt was enkele jaren geleden de eerste Nederlandse sportclub die het predicaat Fairtrade Club mocht voeren. Wat zijn tot nu toe de ervaringen met de inkoop van bijvoorbeeld eerlijke koffie en thee? En wat kunnen andere clubs daarvan leren? Zijn er misschien ook mogelijkheden om als sportverenigingen gezamenlijk te werken aan energiebesparing en de opwekking van duurzame stroom? En welke rol is daarbij weggelegd voor de Biltse Sportfederatie?

Een tweede onderwerp dat tijdens het ontbijt aan de orde zal komen is de noodzaak van ‘sport en bewegen voor iedereen’. Dat kan natuurlijk op individuele basis, maar ook in verenigingsverband. Wat kunnen de clubs hierin betekenen, ook voor doelgroepen zoals mensen met een beperking?

Over deze en andere vragen zullen de vertegenwoordigers van de diverse verenigingen met elkaar van gedachten wisselen. Deskundigen zijn aanwezig om te laten zien welke kansen hier liggen voor de Biltse sportclubs. Wellicht kan deze bijeenkomst bijdragen aan de (verdere) verduurzaming van de sportsector in onze gemeente.

Week van de Duurzaamheid

De Biltse Week van de Duurzaamheid is van 8-16 oktober 2021. We nodigen alle inwoners en organisaties uit dan een duurzaamheidsactiviteit te organiseren die valt onder de 17 Global Goals. Op www.duurzaamdebilt.nl vindt u alle activiteiten. U bent van harte welkom!

advertentie