Binnenkort is dit het beeld: kinderen die voor een gesloten deur staan
Binnenkort is dit het beeld: kinderen die voor een gesloten deur staan Aneo Mario Koning

Boze ouders om falend schoolbestuur

31 januari 2024 om 09:50 Onderwijs Tips van de redactie

Basisschool Wereldkidz Kievit gaat sluiten

MAARTENSDIJK De ontreddering is groot onder ouders, verzorgers en leerlingen van Openbare Daltonschool Wereldkidz Kievit. Afgelopen donderdag ontvingen zij een brief van de directie met de mededeling dat de school geen andere mogelijkheid ziet dan de deuren te sluiten. Een plompverloren boodschap met grote gevolgen. 

Door Cindy Jahreis

Zaterdagmiddag verzamelden ouders, verzorgers en leerlingen van de school zich op het schoolplein. Niet goed wetende wat te doen, maar zich passief bij deze beslissing neerleggen kunnen ze niet. En het is fijn om bij elkaar te zijn om boosheid en zorgen te delen. 

Er is geen sprake van verslagenheid. Boosheid en strijdvaardigheid voeren de boventoon. In de brief die zij ontvingen legt de directie uit dat, ondanks allerlei inspanningen het aantal leerlingen niet niet zal groeien en ze daarom het tij niet kunnen keren. 

Gebrekkige communicatie

‘Het is de manier hoe het naar ons is gecommuniceerd. ‘We weten alleen dat de school sluit, maar niet wanneer en hoe en of we geholpen worden bij het vinden van een andere school’, zegt Joyce Havelaar, een van de verontruste ouders. ‘We weten gewoon niet waar we aan toe zijn. En om zo vlak voor het weekend zo in het ongewisse te worden gelaten is gewoon niet fijn’. 

Onaanvaardbaar

Ook vader Frank Mulder, vader van 4 dochters in groep 8, 6 en 2 in groep 3 is niet te spreken over de hele gang van zaken. ‘Helaas heeft de bestuurder van Wereldkidz binnen de gemeente de Bilt al een hele slechte trackrecord opgebouwd. Denk maar aan de sluiting van de Van Dijckschool jaren geleden, maar ook het volledig vervangen van het ervaren lerarenteam op de Kievit in Maartensdijk, 6 jaar geleden. Het wordt tijd dat deze bestuurder zelf vervangen wordt, maar ondanks incident op incident binnen Wereldkidz neemt de Raad van Toezicht geen actie.’

Enkele ouders, waaronder Laura en Patrick met kinderen in groep 7 en 5 zien het liefst bestuur en directie per direct vertrekken. ‘Wat gaat de politiek voor ons doen? Er is straks geen openbaar onderwijs meer in gemeente de Bilt. Hoe past dit in het beleid van inclusie en keuzevrijheid?’

Donderslag bij heldere hemel

Joyce wil nog benadrukken dat het een hele fijne school is. “Er is een leuk team, een goede sfeer en mijn kinderen hebben het daar naar hun zin. Worden we misschien opgenomen bij Maarten Luther King? Hebben zij daar dan de capaciteit wel voor? Kortom: we weten niets. Deze situatie roept zoveel vragen op?”

Medezeggenschapsraad

Ook de medezeggenschapsraad is pas laat over het genomen besluit op de hoogte gebracht. Lianne den Oude, voorzitter van MR Wereldkidz de Kievit: “Als MR willen we mededelen dat wij zorgvuldigheid in dit proces heel belangrijk vinden. Wij zijn afgelopen dinsdag enorm overvallen door de mededeling vanuit het bestuur en hebben daarom woensdag meteen een MR- adviseur ingeschakeld. We zijn ons aan het bezinnen en beraden over onze insteek in het proces. Na onze vergadering dinsdag zullen wij hier meer duidelijkheid over hebben.”

De MR heeft direct in een brief aan haar achterban laten weten dat zij te laat is geïnformeerd en het voornemen niet voor advies is voorgelegd. Alle vragen en zorgen die er zijn worden in de vervolggesprekken meegenomen.

Reactie van het bestuur

‘Toen het duidelijk was dat de Kievit niet zelfstandig verder kon gaan, is gestart met een verkennend gesprek met de Martin Luther Kingschool (MLK) en andere scholen. De gemeente en de MR zijn geïnformeerd. Vanuit de gesprekken tussen de scholen zijn de MR-en van de Kievit en de MLK vertrouwelijk geïnformeerd, daar zaten enkele dagen tussen.

Omdat de ouders al in de onderzoeksfase zijn geïnformeerd zijn er nog geen plan van aanpak en een tijdpad uitgewerkt. Die gaan er natuurlijk wel komen. De komende periode onderzoeken wij mogelijke scenario’s. Eén van die scenario’s wordt de basis voor een plan met een tijdspad. Het formeel sluiten van de school zou 1 augustus 2025 zijn. Misschien wordt dit een jaar eerder, maar het is momenteel nog te vroeg om dat te kunnen bepalen. Er worden inloopmomenten voor de ouders georganiseerd. De medezeggenschapsraad is bij het hele proces betrokken’, aldus de woordvoerder van Wereldkidz Kievit.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie