Afbeelding
Astrid van Walsem

Coulance regeling voor de getroffen flatbewoners op de Weegschaal

24 mei 2023 om 14:11 Politiek

De Bilt De datum 21 april 2022 staat bij de bewoners van de flat op de Weegschaal voor eeuwig in hun geheugen gegrift. De dag waarop twee gasexplosies plaatsvonden die 27 woningen onbewoonbaar maakten. Een jaar later is nog steeds onduidelijk wie er aansprakelijk is voor deze ramp en ondertussen leven de bewoners in onzekerheid.

De financiële afwikkeling voor de 27 gezinnen die hun flat op de Weegschaal hebben moeten verlaten, verloopt stroef. De vraag wie er nu daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de twee gasexplosies die plaats hebben gevonden, blijft onbeantwoord, waardoor de bewoners nog steeds in grote mate van onzekerheid verkeren. Het niet weten of ze ooit nog mogen terugkeren naar hun flat en of ze straks recht hebben op financiële compensatie van hun inboedel, levert veel stress op waar de gemeente De Bilt en SSW oog voor hebben.

Burgemeester Potters: “Wij leven mee met de voormalige bewoners van de flat en begrijpen dat zij veel financiële onrust ervaren en willen hen hierin als gemeente en SSW graag een handreiking doen in de vorm van het aanbieden van een coulance regeling. Hiertoe zijn wij wettelijk niet verplicht, maar wij voelen ons wel betrokken bij het leed van de getroffen gezinnen. Daarom stellen wij samen met het SSW per gezin een bedrag van 7.156 euro beschikbaar ongeacht of het gezin wel of niet verzekerd was ten tijde van het ongeluk. Dit bedrag dient besteed te worden aan de aanschaf van de nieuwe inboedel en wordt deze maand al uitgekeerd. We hopen hiermee de mensen die tussen het wal en het schip vallen tegemoet te komen.”

Het bedrag van 7.156 euro is een normbedrag dat het ministerie heeft vastgesteld in de sloop- en renovatieregeling. De gemeente en het SSW stellen dit bedrag samen ter beschikking als een soort ontzorgmaatregel. Bij gezinnen die gebruik maken of gebruik gemaakt hebben van een wissel- en/of tijdelijke woning, daarbij zullen de gebruikerskosten zoals gas, elektra en water, in mindering worden gebracht. 

Ieder getroffen gezin heeft recht op dit bedrag, ongeacht of het wel of niet de Akte van Cessie heeft ondertekend. Met het ondertekenen van de Akte van cessie wil de gemeente de getroffen bewoners administratief ontlasten, maar burgemeester Potters benadrukt nogmaals dat het wel of niet ondertekenen van deze akte geen enkele invloed heeft op het wel of niet gebruik kunnen maken van de aangeboden coulance regeling.  

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie