Honderden handtekeningen voor petitie tegen behandelcentrum Wier

Zorg

BILTHOVEN Deze week is het behandelcentrum Wier geopend op het Berg en Bosch terrein. Wier is een behandelcentrum van de zorginstelling waar zij cliënten behandelen met een licht verstandelijke beperking die intensieve behandeling nodig hebben. De komst zorgde voor de nodige commotie bij omwonenden die met zorgen zitten omtrent hun veiligheid.

Behandelcentrum organiseert tweede informatieavond 

Omwonenden waren verrast door de komst van deze kliniek en startten vorige een petitie ‘Geen forensische kliniek op Berg en Bosch’ die inmiddels al honderden handtekeningen heeft. Zij zien de open kliniek als risico in het gebied waar ook twee scholen en een verpleeghuis staan. Een deel van de patiënten in het behandelcentrum heeft namelijk een delict gepleegd. Zij zien in navolging van de kliniek in Den Dolder de nodige problemen wanneer deze patiënten overdag vrij mogen rondlopen.

[GEEN ZEDENDELIQUENTEN] Fivoor bevestigt dat het deels gaat om forensische patiënten, maar benadrukt ook dat de patiënten al in de laatste fase van hun behandeling zitten (in tegenstelling tot de gesloten kliniek in Den Dolder). De kliniek op het Berg en Bosch terrein vormt een tussenstap tussen de gesloten kliniek waar hun behandeling begon en het begeleid wonen wat ze na hun behandeling doen. Ook benadrukt Fivoor dat de bewoners vaak diefstal hebben gepleegd, al dan niet met verzwarende omstandigheden. Zedendeliquenten, zoals Michael P., de moordenaar van Anne Faber die voorheen in de kliniek in Den Dolder verbleef, komen niet naar Bilthoven. 

In de kennismakingsbijeenkomst van 11 januari heeft Fivoor informatie over de aard van de kliniek en patiënten gedeeld. Ook gaven zij aan dat, gezien de onrust en commotie over de komst van de kliniek, de communicatie hierover beter had gemoeten. Fivoor heeft toegezegd dat de gestelde vragen zo snel mogelijk worden beantwoord en op de website van Fivoor (www.fivoor.nl/bilthoven) worden gedeeld.

[MEER VRAGEN] Fivoor heeft ook aangegeven met gevestigde bedrijven/instellingen en scholen het gesprek te willen en blijven voeren. Daarnaast zal er op dinsdag 25 januari om 20.00 uur een tweede digitale kennismakingsbijeenkomst georganiseerd worden. Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u uw zorg delen? Meldt u aan via de website van Fivoor: www.fivoor.nl/bilthoven. Daar worden ook antwoorden op de vragen gedeeld.

advertentie