Afbeelding
Foto:

Helpt u de Parkinson Vereniging mee?

Algemeen

 De Parkinson Vereniging is een middelgrote patiëntenvereniging met bijna 9.000 leden. De ruim 550 vrijwilligers van de vereniging worden vanuit het landelijk bureau in Bunnik ondersteund. Het bureau voert samen met actieve leden activiteiten uit op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting, belangenbehartiging en wetenschapsbeleid. De Parkinson Vereniging organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor leden, waaronder het jaarlijkse symposium Wereld Parkinson Dag en cursussen en workshops vanuit de Parkinson Academie. Op regionaal en plaatselijk niveau zijn er bewegingsgroepen en activiteiten vanuit de meer dan 65 Parkinson Cafés. Hier kan men elkaar periodiek ontmoeten in een informele, ontspannen sfeer.

Bilthoven - Zonder deze vrijwilligers zouden de activiteiten van de Parkinson Vereniging niet kunnen bestaan. We zijn dan ook heel dankbaar voor de geweldige inzet van onze betrokken vrijwilligers. Er is altijd plaats voor nieuw talent bij de Parkinson Cafés!

Lijkt het u leuk om het Parkinson Café Bilthoven te komen versterken met een (of meerdere) van de onderstaande werkzaamheden:

Coördinator Parkinson Café: coördineert samen met een team van collega vrijwilligers de Parkinson Café bijeenkomsten. U vindt het leuk om samenwerkingen aan te gaan met partners uit het ‘Parkinson’ netwerk. Bovenal vindt u het als organisatietalent heerlijk om alles van A(fspraken) tot Z(akelijk) te regelen. Als echte teamspeler motiveert u de vrijwilligers in uw team en draagt u diverse taken aan hun over.
 PR-man of vrouw:
ondersteunt bij het schrijven van teksten voor de lokale media en de website van het Parkinson Café.

Technicus: ondersteunt bij de technische faciliteiten tijdens de bijeenkomsten. U zorgt ervoor dat de laptop, beamer en het geluid goed zijn aangesloten en naar behoren werken.

Boekhouder: verzorgt de administratie van het Parkinson Café. U houdt controle op de inkomsten en uitgaven, verzorgt de jaarlijkse begroting en dient declaraties en subsidie in bij de Parkinson Vereniging. U legt verantwoording af aan het Parkinson Café team en het verenigingsbureau over de totale financiën van het Parkinson Café.

Gastheer/Gastvrouw: verwelkomt de bezoekers van het Parkinson Café en zorgt dat hun bezoek vlekkeloos verloopt. Je stelt gasten op hun gemak, biedt ze een drankje aan en zorgt dat ze zich thuis voelen.

Wat krijgt u ervoor terug?

Persoonlijke contacten tijdens de Parkinson Café bijeenkomsten en bij de overleggen met uw Parkinson Café team. Meer kennis opdoen tijdens trainingen van de Parkinson Vereniging. Een bedrijfs- en ongevallenverzekering.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator: Miriam Leenders

Email: miriam@parkinson-vereniging.nl of tel. 030-6561369

advertentie