Provincie Utrecht wil toekomstbestendige binnensteden

Algemeen

Gemeenten kunnen een subsidie krijgen om binnensteden, dorpskernen en winkelcentra toekomstbestendig te maken. De vitaliteit van dorpskernen en winkelcentra staat al jaren onder druk door de toename van online winkelen en daardoor wegvallen van detailhandel. Door de coronacrisis is dit proces verder gaan versnellen met ook grotere effecten voor horeca. Met deze subsidieregeling kunnen gemeenten een plan maken om hun binnenstad of dorp nieuw leven in te blazen en toekomstbestendig te maken.

Regio - Gedeputeerde Robert Strijk, “Een vitaal winkelgebied is van groot belang in een gemeente waar mensen wonen, werken, winkelen en elkaar ontmoeten. Hoewel het hier vanzelfsprekend ook over werkgelegenheid en economie gaat, is planvorming nu vooral urgent vanwege de leefbaarheid in winkelkernen en de sociale functie die een winkelcentrum voor een wijk, dorp of stad heeft. Met deze subsidie geven we gemeenten en ondernemers een steuntje in de rug.”

Per gemeente wordt er 80.000 euro beschikbaar gesteld. Het maximale budget van de subsidieregeling bedraagt 1.850.000 euro. Een belangrijk voorwaarde voor deze subsidieregeling is samenwerking. Gemeenten dienen voor een succesvol plan samen te werken met retail, ondernemers en vastgoedeigenaren. Het doel is om uiteindelijk binnen 1 jaar concrete resultaten te boeken. Hierbij wordt gedacht aan breed gedragen acties van eigenaren en ondernemers in een winkelgebied dat de toekomst van het gebied versterkt. De subsidieregeling is niet bedoeld die acties te betalen, wel om de organisatiekracht van ondernemers te ondersteunen om tot dit toekomstplan te komen.

Naast de subsidieregeling biedt de provincie ook ondersteuning door middel van kennisoverdracht. In 2021 wordt bijvoorbeeld een nieuw Koopstromenonderzoek Randstad gestart (net als in 2016 en 2018). Dit onderzoek geeft ook gemeenten inzicht in de ontwikkeling van de verschillende koopstromen en de aantrekkingskracht van winkelconcentraties.

Gemeenten kunnen in het eerste kwartaal van 2021 zich aanmelden voor de subsidie. Na een jaar zal de subsidieregeling worden geëvalueerd.

De subsidieregeling betreft een voorstel aan PS. PS gaat hierover in januari 2021 nog in gesprek en zal op 27 januari 2021 een definitief besluit nemen over het voorstel.

advertentie