De Bilt scoort hoog voor financiële conditie

Algemeen

Gemeente De Bilt heeft zeer hoog gescoord in de jaarlijkse ‘Monitor financiële conditie gemeenten’ die de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) begin december 2020 uitbracht: een 9,5. Daarmee bevindt De Bilt zich nu bij de best scorende gemeenten. Een verrassende positie, zeker na alle eerdere financiële tegenvallers dit jaar. 

De Bilt - De financiële positie van gemeenten staat erg onder druk. Met name ten gevolge van de hoge kosten van jeugdzorg en de WMO is bij veel gemeenten ingeteerd op de reserves. Onze gemeente stond ook onder zware druk en heeft een aantal pijnlijke keuzes moeten maken. 

De coalitie meldt dat de reserves zijn toegenomen, en vanaf 2022 staan er weer forse overschotten in de begroting. Het risico van preventief financieel toezicht door de provincie is hiermee niet alleen afgewend, men mag voorzichtig weer gaan denken aan investeringen, al zal zeker prudent begroot moeten blijven worden.

Monitor Financiële conditie VNG 2020
Jaarlijks brengt de VNG de financiële conditie van gemeenten in kaart met een monitor, op basis van de data verzameld door het CBS. De monitor geeft inzicht in de uitkomst van de financiële conditie index per gemeente en de uitkomsten voor 10 achterliggende financiële kengetallen. 

Gemiddeld scoorden gemeenten een 7,2. Bij 54 van de 355 Nederlandse gemeenten is er volgens de monitor sprake van een onvoldoende financiële conditie.

advertentie