Samenwerking met NV SRO

Algemeen

De Bilt - In november stemde de gemeenteraad van De Bilt in met de publiek-publieke samenwerking (PPS) voor het op afstand plaatsen van het beheer en de exploitatie van het nieuwe zwembad Brandenburg, de Kees Boekehal in Bilthoven en de multifunctionele accommodatie De Vierstee in Maartensdijk.

Doel van het op afstand plaatsen van beheer en exploitatie in een PPS is een slagvaardige en professionele exploitatie van de accommodaties met op termijn een kostenbesparing voor de gemeente. Daarbij blijven de maatschappelijke functies en doelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen voorop staan. Bij een publiek-publieke samenwerking worden de activiteiten ondergebracht in een rechtsvorm, waarvan de gemeente en PPS-partner NV SRO beiden aandeelhouder zijn.

In opdracht van gemeente De Bilt neemt de nieuwe organisatie per 1 januari 2020 onder de naam SRO De Bilt BV de exploitatie en het beheer van de accommodaties op zich.

Selectieproces

Vorig jaar zijn vijf potentiële kandidaten benaderd om deel te nemen aan het selectieproces voor deze vorm van samenwerking. Een selectiecommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, een vertegenwoordiger van de Bilthovens Sportfederatie (BSF) en een vertegenwoordiger van de Stichting Vierstee 2.0 heeft het college geadviseerd.

Samenwerking met SRO

Het college heeft op advies van de selectiecommissie ervoor gekozen om samen met SRO de PPS voor exploitatie en beheer van de drie accommodaties verder uit te werken. Bij het vormgeven van deze samenwerking is rekening gehouden met een aantal aspecten, zoals financiële, fiscale en juridische consequenties. De gemeenteraad van De Bilt heeft op donderdag 21 november ingestemd met het resultaat van deze uitwerking.

In opdracht van gemeente De Bilt neemt de nieuwe organisatie per 1 januari 2020 onder de naam SRO De Bilt BV de exploitatie en het beheer van de accommodaties op zich.

advertentie