Persaankondiging: Ho, ho stop het leenstelsel: Utrechtse studenten in actie

Algemeen

Onder het motto ‘je schuld kan de boom in’ zullen studenten hun studieschuld opschrijven op een papiertje en dat ophangen in een gezamenlijke kerstboom. In ruil voor het ophangen van hun studieschuld, krijgen de studenten een kerstbal mee om thuis op te hangen. Verder zal de petitie van #NietMijnSchuld verspreid worden. Met warme chocomel en kerstballen vragen de studenten aandacht voor de hoge studieschulden waar ze later mee te maken krijgen.

De actie vindt plaats in het kader van de landelijke #NietMijnSchuld-campagne, opgezet door FNV Young & United en de Landelijke Sudentenvakbond in samenwerking met Utrechtse studentenbond VIDIUS.

Onze snel veranderende samenleving vraagt in toenemende mate om kritische, breed gevormde en goed opgeleide jongeren om de vraagstukken van onze tijd op te lossen. Intussen worden studenten opgezadeld met een dikke schuld, nog vóór ze goed en wel aan het  werkende leven zijn begonnen. Dat moet anders, vinden LSVb, Vidius en FNV. Deze bonden eisen een basisbeurs voor alle studenten, compensatie voor studenten die onder het leenstelsel vallen en extra geld voor onderwijs, zodat de beurs niet ten koste gaat van de kwaliteit van de rest van het onderwijs.

Wat: Studentenactie voor de afschaffing van het leenstelsel.

Wanneer: Maandag 16 december, 15:00 – 17:00 uur

Waar: De Drift, Utrecht

advertentie