Foto: Astrid van Walsem

Sandra heeft haar eigen weg gekozen