Vertaalmachine helpt nieuwkomers

Algemeen

Nationale denktank; Sneller integreren dankzij vertaalmachine. Met deelnemer Abel Hemmelder uit Hollandsche Rading.

Hollandsche Rading - Abel Hemmelder (25) studeerde deze zomer af aan de Universiteit van Utrecht. In navolging van zijn zus vorig jaar besloot ook Abel zich op te geven voor de Nationale Denktank. Hij voldeed aan de gestelde criteria van het zijn van een ondernemende, creatieve en ambitieuze academicus en werd geselecteerd.
Het thema van de Nationale Denktank dit jaar is: Iedereen perspectief op werk. Vier maandenlang werken 22 deelnemers intensief samen om te komen tot 10 praktische oplossingen voor een inclusieve arbeidsmarkt, welke op 11 december aanstaande gepresenteerd zullen worden. Abel werkt samen met Floris Rijssenbeek (23). Samen willen zij laten zien dat technologie niet een bedreiging voor de werkgelegenheid hoeft te zijn. Maar dat het juist een hulpmiddel kan zijn om de arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor iedereen. Samen kwamen zij op het idee om vertaalsoftware, zoals veel gebruikt wordt in de internationale zakenwereld, in te zetten om nieuwkomers (asielzoekers met een verblijfstatus) te helpen op de arbeidsmarkt. Voor nieuwkomers in Nederland is het lastig om werk te vinden onder andere door de taalbarrière. Abel en Floris willen met behulp van vertaalmachines de nieuwkomers zo snel mogelijk mee laten draaien in de maatschappij. Niet meer eerst twee jaar wachten op een taaldiploma, maar dankzij dit apparaat meteen aan de slag kunnen. Bij het bedenken van deze oplossing hebben Abel en Floris nauw samengewerkt met Amfors, een sociale werkplaats in Amersfoort, en Travis de Tolk, de ontwikkelaars van het vertaalapparaat. Tijdens de pilot werd duidelijk dat de vertaalmachine goed ingezet zou kunnen worden bij evaluatiegesprekken waar anders in sommige gevallen een tolk bij gezeten had.

TEKST: Astrid van Walsem
FOTO: Archief Abel Hemmelder

advertentie