Afbeelding
Archief

Somber II

Column

Column EdwinPlug

Wat heb ik veel reacties gekregen op mijn column getiteld “Somber” van 13 april jl. In deze column had ik het onder andere over hoe niet representatief de samenstelling van de gemeenteraad is als je deze afzet tegen het stemgedrag in de groene kernen. Dat stemt mij somber over de toekomst van onze dorpen.

Wat mij vooral in de reacties opviel was de eenstemmigheid; “Je hebt de spijker op de kop geslagen met je woorden. De gemeente luistert niet en doet niets met wat we als inwoners willen, zeggen en inbrengen.” Hoe vaak ik die zin (ook uit De Bilt/Bilthoven!) niet letterlijk of in soortgelijke bewoordingen gehoord heb?

Het lijkt wel of er hierdoor een soort van “gemeente De Bilt moeheid” aan het ontstaan is. Dan komen er woorden als “waarom heeft die samenvoeging ooit plaatsgevonden, moet deze keuze niet terug gedraaid worden?” Helaas verwacht ik niet dat Den Haag nog gaat zeggen “we doen de gemeente Maartensdijk wel terug”. Hoe graag we dat met elkaar ook willen, een gemeentelijke herindeling ongedaan maken is nog nooit gebeurd.

Ook hoorde ik regelmatig “als we niet weer een zelfstandige gemeente Maartensdijk kunnen worden, is het dan een optie om samen te gaan met een andere gemeente? Voor mij hoeft dit zo niet langer.” Weer een gemeentelijke herindeling? Misschien niet eens zo’n slecht idee, maar weet dat we dan als kleine kernen nog minder aandacht krijgen en het bestuur nog verder van ons af komt te staan. En… we zitten nog steeds met de gevolgen welke de samenvoeging van 2001 teweeg heeft gebracht. Willen we dat nog een keer mee maken?

Best wel vaak hoor ik ook de roep om de oprichting van een specifiek op de kleine kernen gerichte politieke beweging/partij. Zou prima zijn, maar denk wel “nog een politieke partij er bij? De gemeenteraad is nu al zo verdeeld.”

Wat dan wel? Hoe uit deze negatieve spiraal te komen? Ook daar spreek ik natuurlijk over. Het was niet zo bedoeld, maar vele reactiegevers gaven aan dat de oproep aan de gemeenteraad uit mijn vorige column een goed vertrekpunt is om het geschonden vertrouwen terug te gaan winnen. Daarom herhaal ik ze en hopelijk worden ze gehoord: “Respecteer de lokale wil, lokale visie en lokale wensen van de inwoners van de groene kernen en wals de komende vier jaar niet met uw “Biltse/Bilthovense blik en visie” over onze dorpen heen!”

advertentie