Beoogde wethouders Krischan Hagedoorn, Anne Marie 't Hart, Pim van de Veerdonk en Dolf Smolenaers met burgemeester Potters.
Beoogde wethouders Krischan Hagedoorn, Anne Marie 't Hart, Pim van de Veerdonk en Dolf Smolenaers met burgemeester Potters. Amrita Bloemen-Panday

Coalitie zet vol in op duurzaamheid

Politiek

‘In dit akkoord staan onze piketpaaltjes’

[BILTHOVEN] Slechts vier pagina’s telt het conceptcoalitieakkoord van GroenLinks, D66, Beter De Bilt en Bilts Belang, PvdA en SP. De nieuwe coalitie zet vol in op duurzaamheid, gelijke kansen en beter contact met de inwoners. ‘Het is een akkoord met lef.’

Door Julie Houben

[POSITIEVE ENERGIE] Afgelopen vrijdag presenteerden de zes partijen hun conceptakkoord ‘Ruimte voor morgen – Naar een eerlijke groene toekomst’ aan de pers en onze inwoners. De bijeenkomst was ook online te volgen. Formateur John Does opende de bijeenkomst met lovende woorden aan de nieuwe coalitie. “Een akkoord op hoofdlijnen lukt alleen bij voldoende onderling vertrouwen. Dat zat helemaal goed bij deze club. Er was daarnaast veel positieve energie, waardoor we snel tot goede afspraken kwamen op langlopende dossiers.” Anne Marie ‘t Hart, beoogd wethouder namens GroenLinks, beaamt dit: “Ik ben van huis uit CAO-onderhandelaar en zette me schrap voor stevige onderhandelingen maar het werd een feest van gelijkgestemdheid, echt geweldig!” Menno Boer van de SP constateert tevreden dat hij wel 80 procent van zijn programma in het akkoord terugvindt en dat geldt eigenlijk voor elke partij.

[NIET ALTIJD LEUK] Aan de slag dus, met plannen waaruit lef spreekt, aldus Anne Marie ‘t Hart. “We zetten vol in op het halen van de klimaatdoelen, natuurbehoud én op betaalbare huizen binnen de rode contouren. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen, die recht hebben op een fijne toekomst. Maar onze ruimte is schaars dus we moeten keuzes maken die niet altijd leuk zijn. Zo komen er windmolens langs de A27 of de A28 en komen er zeker drie zonneweides. Locaties daarvoor liggen nog niet vast. Dat doen we in samenspraak met bewoners, die we via een burgerberaad hierbij betrekken.”

[PIJN BIJ KLEINE KERNEN] Locaties waar flink wat nieuwe woningen komen zijn de Schapenweide, de Spoorzone en Maartensdijk. Ook in Maartensdijk gaat dit nadrukkelijk in overleg met de bewoners. De gebrekkige vertegenwoordiging binnen de coalitie van Maartensdijk en de andere ‘kleine kernen’ blijft een pijnpunt, zo blijkt uit de vragen na de presentatie. Dolf Smolenaers (D’66) komt met een verrassend antwoord: “Nu Krischan Hagedoorn (PvdA) en Anne Marie ‘t Hart wethouder worden, komen er twee nieuwe ‘kleine kerners’ in de gemeenteraad. Daarmee is die nu een afspiegeling van inwonertallen uit de verschillende kernen.” Daarbij benadrukt ‘t Hart nog maar eens dat de raad ook gaat meedoen met beleid maken. “In dit akkoord staan onze piketpaaltjes maar er is nog veel meer werk. Dat pakken we graag samen met de raad en onze inwoners op.”

Alles over het conceptakkoord en de beoogde wethouders: https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/ruimte-voor-morgen-presentatie-nieuwe-coalitieakkoord-gemeente-de-bilt

advertentie